پیک موتوری

تهران، آپادانا

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

به 20 نفر همراه باموتور برای کار درغذاخوری فوری نیاز مندیم کار ساعت کاری11:30صبح تا 11:30شب
هفته ای 3روز مرخصی حقوق ثابت 3ملیون درماه

۰۹۰۲XXX۹۳۴۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۲XXX۹۳۴۴
بازگشت به بالا