پیک موتوری واردبه خیابان های شهر

گنبدکاووس، خیابا خدایوسفی نبش کوچه ۵ شهید


پیک موتوری صرفادارای تجربه کاردرپیک آشپزخانه ازساعت 11 تا 4 باحقوق 30 هزارتومن به شرط واردبودنشماره تماس: ۰۹۱۱XXX۰۳۱۷ (نمایش کامل)

رضانعمتی رضا نعمتی

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۱۱XXX۰۳۱۷
بازگشت به بالا