پیمانکاری نیروی انسانی پذیرفته میشود

ساوه، شهرک

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

پیمانکاری نیروی انسانی و از این قبیل پذیرفته میشود و از بیکاران دعوتبکار میشود

۰۹۹۰XXX۹۹۲۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۰XXX۹۹۲۹
بازگشت به بالا