شهر: پیشوا رهن و اجاره خانه و آپارتمان نوع ملک: خانه

آگهی های رهن و اجاره خانه در پیشوا

ویلایشیک فول

تهران، پیشوا

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف پیشوا را می بینید

فروش رهن و اجاره

ورامین، اسفند آباد جنوبی (خ بیهقی)سرسبزیک

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا