شهر: پیشوا رهن و اجاره اداری و تجاری نوع ملک: دامداری و کشاورزی

آگهی های رهن و اجاره دامداری و کشاورزی در پیشوا

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف پیشوا را می بینید

1300متر دامداری

ورامین، پیشوا.روستای .حاجی آبادعرب

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

600متر دامداری

ورامین، پیشوا.روستای .حاجی آبادعرب

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره محوطه

ری، زمان اباد

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره یکساله باغ

تهران، سرخه حصار

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیاز به اجاره

تهران، نظام آباد

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره پرورش ماهی

تهران، دانشگاه تهران

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دامداری اجاره ایی

شهریار، اسکمان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا