شهر: پیشوا رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در پیشوا

رهن واجاره

پیشوا، میدان ازادی فرنگیان جنوبی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

60 متر در پیشوا

پیشوا، شهرک نقش جهان _ خورشید هشتم

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا