شهر: پیشوا اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در پیشوا

105متری پیشوا

پیشوا، بهار

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره و رهن 74 متری

پیشوا، شهرک خوزشیدهشتم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره منزل دربست

پیشوا، خیابان نوشابادی کوچه هرندی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره ای

تهران، پیشوا

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85متر اپارتمان

پیشوا، میدان شهید چمران پل حاجی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا