شهر: پرند رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در پرند

هسا سه فاز شش

پرند، فاز شش

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا