پرستاری کودک و کار در منزل

بابل، امیرکبیر شرقی

به یک خانم جوان و با تجربه برای پرستاری دوقلوهای شش ماهه و همچنین برخی امورات منزل نیازمندیم.
ساعت کاری از 7 صبح تا 4 بعداز ظهر بجز روزهای تعطیل
حقوق 850هزار تومان
پرستار باید حتما ساکن بابل باشد.


۰۹۱۱XXX۱۱۹۳ (نمایش کامل)

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۱XXX۱۱۹۳
بازگشت به بالا