شهر: پردیس رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
مشاورین الماس پردیس - شیپور

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در پردیس

مغازه جهت اجاره

پردیس، کمرد

اجاره:  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا