شهر: پاکدشت رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در پاکدشت

یک واحد اداری 50 متری

پاکدشت، پاکدشت سر مامازند

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره رستوران

تهران، پاکدشت

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره

پاکدشت، جمال اباد

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا