شهر: پاکدشت رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در پاکدشت

اجاره سوله 120م

پاکدشت، فرون آباد

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره‌ای

تهران، پاکدشت

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دکه 10متری

تهران، پاکدشت

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری 20 متر

پاکدشت، مسکن مهر امام رضا

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا