شهر: پاکدشت رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در پاکدشت

سالن 200 متری

تهران، پاکدشت

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 30 متری

تهران، پاکدشت

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ملک جهت سالن زیبایی

پاکدشت، مامازند خیابان مطهری جنب فرمانداری

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه فست فود

پاکدشت، قیامدشت

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

پاکدشت، ارکیده

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره کارگاه پاکدشت

پاکدشت، میدان قوهه کیلومتر اول جاده قلعه نو کوچه رسپینا درب سوم

رهن:  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره کارگاه پاکدشت

پاکدشت، قوهه کیلومتر اول جاده قلعه نو کوچه رسپینا درب سوم

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا