شهر: پارس آباد رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در پارس آباد

(۶۱ آگهی)

مغازه اجاره ای

پارس آباد، پشت راهنمایی رانندگی جنب cng گاز خیابان اصلی

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا