وکیل کار اداری وزارتکار روابط کار

البرز، شهر جدید هشتگرد


کارشناس حقوق،قبول دعوای کارگری کارفرمایی بیمه اخراج ،،برگشت به کار ،سختی کار طرح طبقه بندی مشاغل،تنظیم قرارداد،مشاغل اتباع خارجی ،مکاتبه حق السعی وغیره،،،،،،،،،

۰۹۱۰XXX۹۵۵۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

حامی گستر برتر

عضو شیپور از دی ۱۳۹۶

تماس با ۰۹۱۰XXX۹۵۵۳
بازگشت به بالا