شهر: ورامین اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در ورامین

رهن واحد 150 متری

تهران، ورامین

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

پیلوت دربست60

تهران، ورامین

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره ای 50 متری

ورامین، ورامین بیمارستان مفتح

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره70متر

ورامین، ورامین خیابان چمران والیعصر۴

رهن:  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا