شهر: ورامین اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در ورامین

اجاره آپارتمان72 متری

ورامین، شهرک روغنکشی جنب بهداشت

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیاز ب خونه

ورامین، مسیر چوب بری تاسکینه بانو

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازفوریه.50متری

ورامین، سکینه بانوواطراف

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا