شهر: وحیدیه رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در وحیدیه

تهران نو ؤحیدیه

وحیدیه، بخت آزاد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ارباب --55متری

وحیدیه، ارباب --55متری

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

تهران نو ؤحیدیه

وحیدیه، ؤحیدیه

رهن:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

تهران نو ؤحیدیه

وحیدیه، خ ارمقانی

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا