شهر: همدان رهن و اجاره خانه و آپارتمان نوع ملک: خانه

آگهی های رهن و اجاره خانه در همدان

خانه برای خانواده

همدان، خ کرمانشاه.بلوارکاشانی،مهدیه و

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست خانه

همدان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمندخانه

همدان، شکریه یا مهدیه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه ویلایی

همدان، گلزار کوچه نیروی انتظامی

رهن:  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره

همدان، قاسم آباد

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا