شهر: همدان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در همدان

نیازمند اجاره خانه

همدان، بهشتی یا رسالت

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

واحد رکنی قدیم

همدان، رکنی

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

همدان، کوی محمدیه

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوئیت راه جدا

همدان، خیابان تختی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

همدان

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا