شهر: همدان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در همدان

اجاره کارواش افریقا

همدان، نرسیده ب چارا بابک روبرو پمپ بنزین فرغ کارواش افریقا

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه یا انباری

همدان، میدان شاهد خیابان رازی روبروی داروخانه

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره ای

همدان، جولان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک اتاق12متری

همدان، بوعلی

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا