هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس1
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس2
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس3
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس4
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس5
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس6
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس7
هشت انگشتر نقره اصله معدنی  در گروه خرید و فروش لوازم شخصی در زنجان در شیپور-عکس8
۱ از ۸ نمایش همه

بستن

هشت انگشتر نقره اصله معدنی

زنجان، خرمدره

این انگشترها یاقوتها ش به شرط اصل معدنی طبیعی بدون بهسازی فروخته میشه رکابها تمام کا دست میباشد
قیمت ازپانصدهزارتومان به بالاست

۰۹۳۷XXX۵۹۹۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

عزیزی

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۵۹۹۶
بازگشت به بالا