شهر: هشتگرد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
املاک سیب سبز در شیپور

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در هشتگرد

(۵,۱۶۵ آگهی)

رهن و اجاره 75 متر

هشتگرد، هشتگرد قدیم

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سویت کوچک تقلی

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

شهرک ولیعصر

هشتگرد، هشتگرد قدیم

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلایی دربست

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

112 متری بعثت

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا