شهر: هشتگرد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
املاک سیب سبز در شیپور

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در هشتگرد

(۲۹ آگهی)

همکف مدرس شرقی

هشتگرد، هشتگرد قدیم

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره والفجر

هشتگرد، هشتگرد قدیم

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا