شهر: هشتگرد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
املاک سیب سبز در شیپور

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در هشتگرد

(۳,۲۸۴ آگهی)

70 متر تکخواب بعثت

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن اپارتمان

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

بعثت همکف تک خواب

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان در فاز4

هشتگرد، هشتگرد قدیم

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

142 متر زیر زمین

هشتگرد، هشتگرد قدیم

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا