استان: هرمزگان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در هرمزگان

85متری عدالت2

بندرعباس، صمدو

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دوخواب گلشهر جنوبی

بندرعباس، گلشهر جنوبی مبارزان

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150متری کوی ولیعصر

بندرعباس، کوی ولیعصر ۱۵۰متری فول

رهن:  ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

دوخواب سوم خرداد

بندرعباس، گلشهر جنوبی سوم خرداد

رهن:  ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

دوخواب عدالت 2

بندرعباس، گلشهر جنوبی

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا