استان: هرمزگان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در هرمزگان

رهن و اجاره سوپر مارکت

بندرعباس، رسالت شمالی چهار راه گفتگو تمدنها جنب نانوایی

رهن:  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ملک جهت اجاره

بندرعباس،

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا