استان: هرمزگان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در هرمزگان

140مترى مغازه بر خيابان

بندرعباس، بلوار سید جمالدین اسد ابادی

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

واحد ادارى دو خوابه

بندرعباس، بلوار سید جمالدین اسد ابادی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا