نیروی سالن کار نیازمندیم

چالوس، کلار اباد

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت فرقی نمیکند

به نیروی کار جهت سالن کاری و ویتری نیازمنریم

۰۹۳۵XXX۷۰۳۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آذر ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۵XXX۷۰۳۵
بازگشت به بالا