نیاز و کارگر فنی

ساری، ششصد دستگاه

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

به چند نفر کارگر فنی و آچار بدست نیازمنیم
در مجموعه کارگاهی خودرویی
جوشکار
مکانیک
جلو بندی ساز
کارگر ساده آچار بدست
نیروی نگهبان هم میخوایم البته در صورتی که روزها کار کنه تو کارگاه
جاده دریا نبش سراه لاریم

۰۹۹۱XXX۷۰۹۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۱XXX۷۰۹۸
بازگشت به بالا