نیازمند شاگرد هستم

اصفهان، آتشگاه

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

نیازمندبه ی شاگرد برا بیابان کاربا خاور سن حداقل 20تا 25بدون گواهینامه

۰۹۰۳XXX۶۰۳۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۳XXX۶۰۳۶
بازگشت به بالا