نیازمند کار

قم، زنبیل آباد

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

28ساله.متاهل نیازمند کار

۰۹۰۱XXX۶۶۶۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

سجاد

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۱XXX۶۶۶۲
بازگشت به بالا