نیازمند کار

کرمانشاه، سنجابی

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

کارشناسی گردشگری دارم برا کار در رستوران هتل و... حاضرم 29 ساله

۰۹۱۸XXX۳۷۸۰ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۸XXX۳۷۸۰
بازگشت به بالا