نیازمند پرستار کودک-دسترسی مترو هروی

تهران، حسین آباد - مبارک آباد

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد مشاوره ای
جنسیت زن

رشته مرتبط با روانشناسی کودک یا کودکیاری
در صورت تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب میشود و به حقوق مبلغ 250000 تومان اضافه خواهد شد. از ساعت 8 تا 15:30 به جز روزهای 5شنبه و ایام تعطیل
مبلغ پیشنهادی 1200000 تومان

۰۹۰۳XXX۱۲۴۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۳XXX۱۲۴۸
بازگشت به بالا