نیازمند همکار نصاب دزدگیر و دوربین

تهران، پرند

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت مرد

نصاب دزدگیر و دوربین با تجهیزات و اجرت توافقی نیازمند هستیم

۰۹۳۷XXX۱۹۹۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۱۹۹۱
بازگشت به بالا