نیازمند آشپز

سمنان

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

به یه آشپز جهت کار در آشپزخانه مرکزی معتبر داخل شهر نیازمندیم

۰۹۱۹XXX۶۹۹۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۹XXX۶۹۹۲
بازگشت به بالا