نیازمندکارهستم

فارس، کازرون

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد تمام وقت
فرصت شغلی / جویای کار جویای کار

سلام ،سی ویک ساله هستم وتحصیلاتم فوق دیپلم ومجردنیازمند کاردررستوران یابیرونبر ویاهرکاری که نیازمندنیروباشددرکازرون هستم،اهل هیچگونه دودومساله حاشیه ای هم نیستم،هدفم فقط کارکردن هست،اگرنیرولازم داشتیددرخدمتم

۰۹۳۷XXX۸۷۱۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۸۷۱۱
بازگشت به بالا