نیازمندچند استاد کار خودرو

خوزستان، دزفول

نیازمند استادکار برقی قفل ساز مکانیک رادیاتور ساز خودرو میباشم

شماره تماس: ۰۹۱۶XXX۳۸۰۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۱۶XXX۳۸۰۶
بازگشت به بالا