نیازمندبرنامه نویس

سقز، خیابان جمهوری

به یک یاچندنفربرنامه نویس جهت طراحی سامانه که ایده ولوکیشن آماده ارایه میباشدنیازمندیم تا برنامه نویس وطراحی آن رابه نحواحسن انجام دهد.طی قراردادکاری بصورت سرمایه گذارمیشویدوازسود کلان آن بهره میبرید
0918XXX8053

۰۹۱۸XXX۸۰۵۳ (نمایش کامل)

مصطفا عمادی

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۸XXX۸۰۵۳
بازگشت به بالا