نیازمندبرنامه نویس ماهر

سقز، خیابان جمهوری

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت فرقی نمیکند

به یک یاچندنفربرنامه نویس خانم ویا آقا بدونه محدودیت سنی ماهر جهت طرلحی یک سامانه که نوشتار آن آماده میباشد.طی یک قراروادبصورت همکاری وپشتیبانی نیازمندمیباشیم.سرمایه شما برنامه نویسی شمامیباشد.ودرآمدبصورت قراردادی است که ازسود آن شما هم سهیم میباشید.لطفا فقط تماس بگیرید پیام جواب داده نمیشود.

۰۹۱۸XXX۸۰۵۳ (نمایش کامل)

مصطفا عمادی

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۸XXX۸۰۵۳
بازگشت به بالا