نیازبه شریک صادق وکاری.تهران

تهران، یافت آباد - تهرانیه

جهت راه اندازه مغازه لوکس درصنف میوه
وتره بار.دنبال شریک باصداقت وکاری.علاقه مندم..سپاس ارسایت شیپور..

شماره تماس تایید شده: ۰۹۳۳XXX۵۱۶۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۳۳XXX۵۱۶۴
بازگشت به بالا