نگهداری ازسالمند

فریدونکنار، شهرک

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد مشاوره ای
جنسیت زن

من از سالمند نگهداری میکنم بصورت تمام وقت هم باشه انجام میدم غذا خرید نظافت منزلش آشپزخوبی هستم مرد نباشه وحومه بابلسر بابل محمودآباد باشه بهتره

۰۹۱۱XXX۶۷۶۱ (نمایش کامل)

کاربر شیپور

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۱XXX۶۷۶۱
بازگشت به بالا