نگهبان جهت ساختمان

تهران، طرشت

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
فرصت شغلی / جویای کار فرصت شغلی

به یک نفر نگهبان تمام وقت جهت ساختمان نیمه ساز باحقوق مکفی فوری نیازمندیم

۰۹۹۱XXX۵۴۶۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۱XXX۵۴۶۱
بازگشت به بالا