شهر: نور رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در نور

(۳,۰۸۰ آگهی)

اجاره مغازه

نور، رستمرود

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا