شهر: نسیم شهر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در نسیم شهر

رهن کامل 70متری

تهران، نسیم شهر

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن دربستی

تهران، نسیم شهر

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره خانه

نسیم شهر، چهارده متری چمران کوچه قدس

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا