شهر: نجف آباد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در نجف آباد

(۳,۰۶۴ آگهی)

خونه میخام

اصفهان، نجف آباد

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه نقلی

اصفهان، نجف آباد

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره طبقه اول

نجف آباد، مجاهدشمالی کوی دلشاد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان برای اجاره

نجف آباد، شهدا

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا