شهر: مینودشت زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در مینودشت

(۲,۱۶۹ آگهی)

زمین فروشی

مینودشت، کلوکند خط کارخانه

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین مسکونی

مینودشت، گلستان مینودشت

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا