شهر: میاندوآب کارگر ساده
ساخت فروشگاه استخدام

استخدام کارگر ساده در میاندوآب

(۲۳۴ آگهی)

گارگر هستم

آذربایجان غربی، میاندوآب، کوی بهی

تماس

کارگر ساده

آذربایجان غربی، میاندوآب، سه راه شاهیندژ

تماس

شاگرد ماهر

آذربایجان غربی، میاندوآب، میاندوآب

تماس

کاردردامداری

آذربایجان غربی، میاندوآب، جاده میاندواب مهاباد

تماس

خانواده کاری

آذربایجان غربی، میاندوآب، میاندوآب ابراهیم اباد

تماس
بازگشت به بالا