مکانیکی وجلوبندی

خراسان شمالی، بجنورد

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

خراسانیم جویای کار با 5سالسابقه کاری

۰۹۳۰XXX۶۱۳۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از تیر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۰XXX۶۱۳۵
بازگشت به بالا