موکت طرح دار سالم درحدنوخاکستری ویه عدد کارشده در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در گیلان در شیپور-عکس1
موکت طرح دار سالم درحدنوخاکستری ویه عدد کارشده در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در گیلان در شیپور-عکس2
موکت طرح دار سالم درحدنوخاکستری ویه عدد کارشده در گروه خرید و فروش لوازم خانگی در گیلان در شیپور-عکس3
1 از 3 نمایش همه

بستن

موکت طرح دار سالم درحدنوخاکستری ویه عدد کارشده

رشت، چله خانه 140,000 تومان

تمیر وسالم شش مترونیم...طرح دار...یک ماه فقط استفاده شده دیگه لازمم نشد درحد نوهست..طولش ۴مترونیم وعرضش دومتر
یه موکت ۴متر ونیمه دیگه همین طرح رنگ اجری فقط یمقدارش توافتاب مونده رنگش پریده قیمت ۴۰۰۰۰تومان تخفیف داره

0922XXX0396 (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

صالحی

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با 0922XXX0396
بازگشت به بالا