موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس1
موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس2
موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس3
موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس4
موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس5
موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در همدان در شیپور-عکس6
۱ از ۶ نمایش همه

بستن

موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری

همدان


تولید ادوات کشاورزی:موور یونجه چین 165 پشت تراکتوری،خرمن کوب،یونجه کوب،علوفه کوب،کاه کوب، (در دو نوع ساده و بادی)،گاواهن شش خیش،گاواهن هفت خیش،گاواهن هشت خیش،ریک،بیل جلو تراکتوری

۰۹۳۹XXX۶۴۳۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

تماس با ۰۹۳۹XXX۶۴۳۵ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا