مهندس الکترونیک جهت کارهای آموزشی وپژوهی

مازندران، بابل

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت فرقی نمیکند

به یک کارشناس الکترونیک جهت کارهای آموزشی وپژوهشی درزمینه الکترونیک جهت کار در آموزشگاه نیازمندیم

۰۹۰۳XXX۲۵۹۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۰۳XXX۲۵۹۲
بازگشت به بالا