شهر: ملایر زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در ملایر

(۶۲۳ آگهی)

نو باغ دوساله

ملایر، اراضی جلوراه نازول

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا