شهر: ملایر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در ملایر

مسکن مهر دژچنار

ملایر، مسکن مهر دژ چنار

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا