شهر: ملارد رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در ملارد

مغازه در شهریار

تهران، ملارد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۶۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

لواشی اجاره

ملارد، فارسی

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره دربست

تهران، ملارد

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کافی شاپ بامجوز

ملارد، فاز3مارلیک

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره کارگاه

تهران، ملارد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا