معاوصه زمین با خانه

آذربایجان غربی، ارومیه

متراژ ۱۱۳

دو قطعه زمین نیم ساخت دارم با خونه معاوصه میکنم

۰۹۳۶XXX۸۹۷۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۶XXX۸۹۷۷
بازگشت به بالا